SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Organizacja powstała w kwietniu 2016 roku. Sprawozdanie finansowe za rok 2016 zostanie udostępnione w maju 2017 roku.