MISJA

 

MISJĄ Fundacji jest wspieranie potrzebujących w świadomym rozwoju i wysiłkach na rzecz poprawy jakości ich życia, a także działania na rzecz ogólnej samoświadomości społecznej.

Powstanie  fundacji odpowiada na potrzebę  łatwiejszego /najlepiej bezpłatnego/ dostępu do szeroko pojętego wsparcia psychologicznego

  • Pragniemy wspierać tych, którzy chcieliby wyjść z kręgu niemocy i samotności, tych którzy  chcieliby, by ich zauważono,  by im ktoś pomógł –  chociaż często nie sami nie wiedzą jakiej formy pomocy  mogliby najbardziej potrzebować.
  • To próba pomocy  zagubionym w szybko zmieniającej się rzeczywistości, niezbyt asertywnym,  mniej aktywnym, być może z niewielkim poczuciem własnej wartości. Pomocy  szukającym pracy lub trwale bezrobotnym, często dodatkowo borykającym się z niedostatkiem.
  • Pomocy także tym, którzy mając dobrą pracę, prestiż, różne dobra,  stracili sens…

Fundacja działa zgodnie z zasadami ujętymi w  STATUCIE i KRS.