CYKL OTWARTYCH SZKOLEŃ

 

 CYKL OTWARTYCH SZKOLEŃ

mających na celu określenie własnych możliwości, większej aktywizacji  i rozwoju  uczestników. Będących także próbą nowego, twórczego spojrzenia na rzeczywistość.